Tag Archive: Fonder

Att välja global indexfond.

(klicka för större bild.) Nu halverar Länsförsäkringar avgifter på sina indexfonder. Vi byter ut mammas DNB global indeks mot Länsförsäkring global index (0,20% i avgift) som har en exponering mot framförallt USA, Europa och Japan. Inga större olikheter mellan fonderna förutom den ena är någon billigare. Deras största innehav ser nästan lika ut, Länsförsäkringar har Procter & Gamble och DNB har Coca-cola. Länsförsäkringar global index har inte funnits så länge (knappt två år). Om man gör en jämförelse på ett år så ser man att Länsförsäkringar har gått något sämre med 1,85%. Fondens tidigare högre avgifter åt upp dessa? Framtiden…
Read more

Räntefonder.

Jag fundera på att sätta av några slantar i slutet av månaden på några räntefonder för att sprida riskerna. Det finns 4 typer av räntefonder: korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder. Jag blir helt snurrigt på att välja! Många rekommenderar inte långa räntefonder för att de tro att räntan kommer att höjas, men vi lever i en räntepressad miljö och kan vi förutspå hur det kommer att se ut i framtiden? Är det dålig timing att köpa långa eller realräntefonder nu? Jag vill bygga upp en portfölj där det går bra oavsett i vilken marknadsmiljö vi befinner oss i….
Read more