Räntefonder.

osäkerhetJag fundera på att sätta av några slantar i slutet av månaden på några räntefonder för att sprida riskerna. Det finns 4 typer av räntefonder: korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder. Jag blir helt snurrigt på att välja! Många rekommenderar inte långa räntefonder för att de tro att räntan kommer att höjas, men vi lever i en räntepressad miljö och kan vi förutspå hur det kommer att se ut i framtiden? Är det dålig timing att köpa långa eller realräntefonder nu? Jag vill bygga upp en portfölj där det går bra oavsett i vilken marknadsmiljö vi befinner oss i. Har ni några synpunkter på räntefonder eller bra sätt att tänka kring marknadsläge?