Pengar som ett verktyg.

Butterfly Money{image}

When we treat money like a tool, we can focus on our actions, not the emotions.

En vanlig uppfattning är att spendera pengar är dåligt, sparande är bra. För att komma ifrån dessa känslor föreslog Carl Richards att vi ändrar vårt tankesätt och ser pengar som ett verktyg att använda. Istället för att tänka i formen av att spara och spendera pengar, började han att tänka på att använda det. Detta leder till att vi kommer att fokusera mer på mål som vi värdesätter istället för att känna skuldkänslor kring sparande/spendering. En liten subtil förändring i tänkande helt enkelt.