Att välja global indexfond.

global-indexfond(klicka för större bild.)

Nu halverar Länsförsäkringar avgifter på sina indexfonder. Vi byter ut mammas DNB global indeks mot Länsförsäkring global index (0,20% i avgift) som har en exponering mot framförallt USA, Europa och Japan. Inga större olikheter mellan fonderna förutom den ena är någon billigare. Deras största innehav ser nästan lika ut, Länsförsäkringar har Procter & Gamble och DNB har Coca-cola.

Länsförsäkringar global index har inte funnits så länge (knappt två år). Om man gör en jämförelse på ett år så ser man att Länsförsäkringar har gått något sämre med 1,85%. Fondens tidigare högre avgifter åt upp dessa? Framtiden vet vi ingenting om så vi väljer Länsförsäkringar eftersom den har lägre avgift. På plussidan sker köp och sälj på samma dag.

En annan intressant global indexfond är SPP Aktiefond Global med 0,30% i förvaltningsavgift om man vill ha en exponering mot tillväxtmarknader.